2022tvlist

מצעד סדרות 2022 חצי משנת הטלוויזיה הזאת עברה עלי בחו"ל ככה שמפה לשם הייתי הרבה יותר פנוי לצפות בסדרות ורוב מה שמסוקר כאן הוא מהחצי שנה הראשונה של 2022 אבל אין מה לדאוג, גם בחצי שנה השנייה נתתי עבודה.  אז מה היה לנו השנה? אחת הסדרות הטובות ביותר בטלוויזיה הסתיימה בפינאלה נהדר ועונה מעולה. הרבה […]

מצעד סדרות 2022

מצעד הסדרות שלי 2022 חצי משנת הטלוויזיה הזאת עברה עלי בחו"ל ככה שמפה לשם הייתי הרבה יותר פנוי לצפות בסדרות ורוב מה שמסוקר כאן הוא מהחצי שנה הראשונה של 2022 אבל אין מה לדאוג, גם בחצי שנה השנייה נתתי עבודה.  אז מה היה לנו השנה? אחת הסדרות הטובות ביותר בטלוויזיה הסתיימה בפינאלה נהדר ועונה מעולה. […]