הצהרת בריאות

פעילות OUT מקיימת בתוואי שטח שונים, לא שגרתיים ובלתי צפויים. דרך התנסות הבנייתית במגוון מיומנויות הישרדות, המשתתפים נחשפים לסיטואציות מורכבות של אתגרי שינוי והתמודדות עם מצבי קיצון.

על מנת לבצע את הפעילות בשטח, יש לחתום בשמכם על הצהרת הבריאות:

אני מודע/ת להשתתפותי בפעילות גופנית מאומצת בשטח מאתגר.

למיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת החתימה על הצהרה זו תקין, אין לי מגבלה פיזית או נפשית המונעת השתתפות בפעילות האתגרית ואינני חולה בכל מחלה העלולה לסכן אותי או את שותפיי בפעילות.