התוכן הלימודי
אופן הלמידה
אופני הערכה
התנסות מעשית ותעסוקתית
מיומנויות מקצועיות
דינמיות והתפתחות מתמדת
השיטה הדואלית בחינוך היוצר
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
פתיחת אפשרויות ואופקים לתלמידים
בחירה
חיבור לסביבה ולקהילה
מיומנויות אישיות ובין אישיות
דינמיות והתפתחות מתמדת
התפיסה ההומניסטית בחינוך היוצר
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
למידה בשיטה הדואלית
למידה אקטיבית
הערכה מפתחת ומעצבת
התנסות מעשית ותעסוקתית
פיתוח והקניית מיומנויות
דינמיות והתפתחות מתמדת
פתיחת אפשרויות ואופקים לתלמידים
חיבור לסביבה וקהילה
HOW
עקרונות מנחים לפיתוח וטיוב תחום ומגמה