Set your intentions

Set your intentions בשלושה שבועות האחרונים התחלתי לתרגל יוגה. לא צריך להכיר אותי היכרות מעמיקה כדי לדעת שאני ופעילות גופנית זה לא שידוך משמיים, כשלימדתי בבי"ס הרגשתי שהגוף בתנועה מתמדת, עולים ויורדים מדרגות, הולכים במסדרונות, בשיעורים שלי אני תמיד מסתובב וזז, היתה לי תחושה שאמנם אני לא מתאמן אבל הגוף שלי פועל. מאז הקורונה, הסגרים, […]